Recentere publicaties en sommigen hebben betrekking op rituelen...

Lateraal luisteren. ISVW Vriendenmagazine 25(2), 2019, p. 6. 

Leven we in een euthanasie-bubble? Ingezonden reactie, 22 oktober 2019.


Agonisme = antagonisme domesticeren, ISVW VRIENDENMAGAZINE • NUMMER 1 • MEI 2019, p.9.
Reïficatie opnieuw bekeken. Nieuwsbrief Vrienden ISVW Leusden, 24(1), p.12. mei. 2018

Kunstmensen domesticeren. In: De Centrifuge *15*, p.49-50. Uitgave van Batafysica.nl.

Mind Blowing; korte bespreking van de eerder gehouden zesde Frederik van Eeden lezing 2016. Vriendenmagazin ISVW Leusden, 22(2), p. 15, december 2016. 

Oorlog en godsdienst. Nieuwsbrief NVMP en Artsen voor Vrede, zomer 2016, 36ste jaargang, nr 2, 20.

De Gulden Regel of de herwaardering van negatieve vrijheid. In: Markante vrienden; 100 jaar Vrienden van de Internationale School voor Wijsbegeerte. ISVW Uitgevers, p. 76-7, 2016.

Molenlaankwartier. In: Dit is mijn school, Oude, nieuwe, hergebruikte en soms zelfs verdwenen schoolgebouwen van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Een initiatief van de commissie Studie & Inventarisatie van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) p. 36-49, 2015.

Leesgroepen: aangenaam en educatief, nuttig en nodig? Nieuwsbrief Vrienden ISVW Leusden, 21(2), p.8. november. 2015

Gaza: Ik schaam mij voor Israel. Ingezonden brief NRC 5-8-14 p.18

Kim's dynastie tot een goed einde brengen. Nieuwsbrief NVMP en Artsen voor Vrede, winter 2013, 33ste jaargang, nr 4, 21-23.

De Werf; en andere verhalen. Redactie: Gerda Aalbers & Henk Weltevreden. ISBN 978-94-90834-52-4, 158-181, 2013,

Begin zelf een leeskring! Nieuwsbrief Vrienden ISVW Leusden, 19(1), 11, mei 2013.

Ziende blind. In: Uitlandig ter gelegenheid van Els Moor's verjaardag onder redactie Jan Bongers en Hilde Nuis, 7-9, 2012.

Leven, dood en de vooruitgang. Uitgave Museum Oud-Overschie, november 2012, nr 15, 6-12.

Bermrouw en bermmonumenten. Traditie, Tijdschrift over volkscultuur en immaterieel erfgoed, najaar 2011, 17(3), 44-8.

Van funerair theater naar back-to-basics.Terebinth, Tijdschrift van de Vereniging de Terebinth, nr 3, september 2011, 22-3.

Menselijke wapens; wie zijn het en waarom doen ze het? Nieuwsbrief NVMP en Artsen voor Vrede, lente 2011, 31ste jaargang nr 1, 8-10.

Steun artsen in Palestijnse gebieden. Medisch Contact 2011, 66(8) p.468 van 25 februari.

Over de noodzaak met Israel in gesprek te blijven; in gesprek met etc. Mensenrechten & Gezondheidszorg, Nieuwsbrief december 2010, 3-5.

Voor Surinaamse almanakken zie de speciale subpagina binnen deze website.

Wat te doen met Israël? Nieuwsbrief NVMP en Artsen voor Vrede, zomer 2010, 30ste jaargang nr 2 pagina 4.

Groentijd 1960 versus KMT 2003. Jannes H Mulder en Rolf Cohen, reünisten 1960. In: Lustrumboek ter gelegenheid van het 39ste Lustrum van Societeit Minerva, 2009 p. 55-6

Haal nieuwe Nederlanders stijlvol binnen. VNG-Magazine 3-12-2010, 13

Op zoek naar de balans in naturalisatieceremonies. VNG-Magazine 6-2-2009, 10-1

Vergelijkbaar geweld, verschillend beoordeeld. Nieuwsbrief NVMP, lente 2009 14(1) 14.

Geweld van sterken is erger dan geweld van zwakken, ingezonden brief NRC 31-1-2009

Een druppeltje bloed; buig vrouwenbesnijdenis om in onschuldige, symbolische traditie. Medisch Contact 2008, 63(21) van 23 mei en 63(36) van 5 september en mijn antwoord

Vijf jaren Irak. Hoe nu verder? NVMP - Nieuwsbrief, september 2008, 12-3

Brief aan Erasmus. In gesprek met Erasmus; over humanisme, opvoeding en geweldloosheid. Rein Heijne (samensteller). Humanistisch Erfgoed 14, 2011, 47-8. Website Huis van Erasmus, juni 2008

Vrijmetselarij in Suriname. Tijdschrift THOTH 2010-4, september 2010, 6-17

De Orde der Vrijmetselaren in Suriname; reader 2009

Digitalisering Surinaamse almanakken. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbische gebied OSO, 2010, 29(1), 172-4.

Van vervallen bende tot cultureel erfgoed; Suriname, Fort Nieuw Amsterdam. Op lemen voeten; tijdschrift voor wandelaars 2009-4, 42-4.

Surinaamse almanakken uit de vergetelheid halen De Ware Tijd 21-11-2009 Literaire pagina

De Orde der Mechanics. De Ware Tijd 14-10-2009 pagina C5.

De Orde der Mechanics in Suriname. Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbische gebied OSO, 2008, 27(2), 299-310.

Foresters in Suriname tot verandering bereid? De Ware Tijd 18-4-2006 pagina B4.

De Ancient Order of Foresters. Tijdschrift voor Surinamistiek OSO, 2006, 25 (2), 42-55.

Bedreigde begraafplaatsen in Paramaribo. Met Philip Dikland. Tijdschrift voor Surinamistiek OSO, 2005, 24 (2), 263-75.

Afleggen en ter aarde bestellen in Suriname. Terebinth, Tijdschrift van de Vereniging de Terebinth, 2005, 9 (3), 40-2.

Serie artikelen over begraafplaatsen in Paramaribo in De Ware Tijd, RK - begraafplaats 1-11-2004 pagina Q8, EBG en Lutherse 13-12-2004 B5, Hervormde 13-12-2004, B7, Joodse in Paramaribo Post 2004, 3(46), 30-3 en Openbare begraafplaats 20-1-2005 pagina B7.

Historische begraafplaatsen in Paramaribo met foto's; reader 2004 en een extra link.

Eén Zinnig Zuinig Zorgpakket voor alle burgers. De Ware Tijd, 5-3-2005, K7.

Liever anoniem opereren dan met de kop boven het maaiveld uit; de weerstand tegen innovatie zit diep. Paramaribo Post, 2004, 2(45), 16-7.

Uitzending patiënten contraproductief voor opbouw ziekenhuiszorg Paramaribo. De Ware Tijd, 18-10-2004.

Ieder voor zich zet solidariteit in de zorg op scherp. De Ware Tijd, 24-12-2004, A4.

Begraven in Rotterdam en omstreken. Rita N. Hulsman en Jannes H. Mulder, Uitgave van Vereniging de Terebinth en Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1999.

Publicaties over vredesvraagstukken in NVMP-Nieuwsbrief

Ingrijpen in oorlog niet altijd goed; ruzies luchten soms op. 2002, winternummer.

Meer burgerschap, minder geweld? NVMP - Nieuwsbrief 2001.

Landmijnen; wat doet de NVMP eraan? 1999, juli nummer

Gedachtewisseling bij het 25 jarige lustrum. 1994, november nummer

Onderwijs aan tiran in spe; onderwijs in eigen land kan escalatie voorkomen. Wordt Vervolgd, 1993, 5, 20-21.

Vuile handen. 1986, 6, 12.

Medisch onderwijs en polemologie; hoe medische studenten benaderd kunnen worden. 1986, 6, 3-4.
Publicaties op grensvlak geneeskunde en maatschappij; een selectie

Postmodernisme als uitdaging voor de zorg. Tijdschrift Sociale Geneeskunde, 2002, 80(2), 128-130.

Individuele zorg zet solidariteit op scherp. NRC 22-11-2000.

Individualisering in de zorg. T. Gezondheidsz. Ethiek, 2000, 10(3), 93-95.

Patiënt kan uitstekend uit de voeten met zelfstandigheid. Trouw / de Verdieping, 29-05-2001.

Healthcare Rationing in the Netherlands; The Need for Specific Guidelines. Med. J. Australia 2000, 172, 329-31.

Ernstig zieke patiënt moet over eigen lot leren oordelen. NRC 29-11-1999.

Dupuis en de rafelige randen der geneeskunde. T. Gezondheidsz. Ethiek, 1999, 9(1), 12-14.

Lage-kans geneeskunde moet aan banden. Met brieven. NRC 9-1-1999

Feministische gezondheidsethiek: een constructie? Redactioneel. T. Gezondheidsz. Ethiek, 1998, 9(4), 103

Benoeming hoogleraar Postmoderne Geneeskunde aangehouden. Van Bekkum Journaal, 19 september 1997, p.4

Grensverkenningen bij de reguliere geneeskunde. T. Integrale Geneeskunde 1997, 13, 19-23

Medische ethiek in de partijprogramma's. Met H. Schellekens. T. Gezondheidsz. Ethiek 1994, 4(1), 24-26

Prioriteiten in de hulpverlening. Bijblijven, 1991, 7(4), 5-11

'Zelen revisited'; Informed Consent en pre - randomisatie. met I. de Beaufort. Metamedica 1987, 66, 454-460.

Alternatief en regulier. Ned. T. Integrale Geneesk. 1986, 3, 294-8.

Chemo-hormonale therapie solide tumoren; uitslag pre-consensus-enquête. CBO - Nieuwsbrief 1984, 4(11/12), 3.

De toepassing van niet - gevalideerde kankerbehandelingen. CBO - Nieuwsbrief 1984, 4(1/2), 1.

Publicaties in Medisch Contact

Stille revolutie onder patiënten; burgerschap in de zorg verdient steun. 2001, 56(42) van 19 oktober.

De trechter van Dunning met negen brieven. 2001, 56(20) van 18 mei.

Dunning herzien; privatisering maakt geld vrij voor publieke zorg. 2001, 56(9) van 2 maart.

Een oud probleem in een nieuwe jas; voorspellende geneeskunde vraagt niet om politieke interventie. 2000, 55(42) van 20 oktober.

Onderzoek naar doelmatigheid; naar een zinnige en zuinige zorg. 2000, 55(22) van 2 juni.

Surrogaatgeneeskunde; de casus Exelon. 2000, 55(12) van 24 maart.

Gezondheidszorg Palestijnen met vijf brieven. 1999, 54(46) van 19 november.

Israël dwarsboomt gezondheidszorg voor Palestijnen; bericht uit Gaza/West Bank. 1999, 54(41) van 15 oktober.

Terug naar de zorg; Dunning gekanteld. 1997, 52(9) van 26 september.

Wachtlijsten in het buitenland. Met Veronica van Nederveen. 1997, 52(9) van 28 februari.

Taxol op rantsoen; oncologisch handelen op een tweesprong. 1996, 51(38) van 20 september.

Ontwikkelingsgeneeskunde; eerste beleidsplan noemt voorkeursgebieden van onderzoek. Met J. Rokx. 1991, 46(10) van 8 maart.

Niet-behandelen en euthanasie in een kankerkliniek 1988, 43(46), 1417-9.

Ontwikkelingsgeneeskunde; wat beoogt de overheid met een stimuleringsbeleid. 1988, 43, 233-4 van 26 februari.

Technology Assesment; wat moet een arts ermee? 1987, 42, 457-89.

Zinloos medisch handelen; prioriteiten in de gezondheidszorg. 1987, 42(7) van 13 februari.

Euthanasie en pseudo-euthanasie. Ingezonden brief. 1987, 42(25), 783-4 van 19 juni.

Klinisch kankeronderzoek in algemene ziekenhuizen. 1985, 9, 257-285.??

Informed consent en klinisch vergelijkend kankeronderzoek. I. de Beaufort en J.H.Mulder, 1985, 40(28), 835-7 van 12 juli.

Informed consent in de kinderoncologie. 1985, 40, 72-3.

Inzagerecht en medisch paternalisme. 1985, 17, 526-7.

Alternatief en regulier; protocol van een onderzoek.1984, 34, 1075-7 van 24 augustus.

Is de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te meten? 1983, 47, 953-5.

Euthanasie in de oncologie. 1983, 47, 563-5, 13-5-1983.

Gewetensvragen aan artsen; medisch - technisch antwoord. 1983, 47, 497-8.

Kankerchemotherapie; de ontwikkeling van minder toxische cytostatica en de introductie van fase - I patiëntenstudies in Nederland. 1982, 46, 1483-5.

De sociale verantwoordelijkheid van medici. 1981, 31-12-1981, 1604-6.

Publicaties over oncologische onderwerpen; een selectie

Immunotherapy in Melanoma. Clinics in Oncology, 1984, 3, 597-605

Model Studies in Adjuvant Chemotherapy. Met de Ruiter, Edelstein, Gerritsen en van Putten. Cancer Treatm. Rep.1983, 67, 45-50

Schedule Dependency in Cancer Combination Chemotherapy. Dissertatie Leiden, 1982.

The Ethics of Clinical Trials of Ineffective Therapy. A Review of Human Subjects Research, 1981, 3, 9-10

Informatie over chemotherapie; evaluatie van een patiëntenfolder. J.C.J.M. de Haes en J.H. Mulder. Huisarts en Wetenschap 1981, 24, 104-7.

Kankerchemotherapie in de praktijk. J.H. Mulder en A.T. van Oosterom. 5e herziene druk. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, 1981.

Why do colon tumours respond poorly to chemotherapeutic agents? Met van Putten, Sluijter en Smink. Recent Results Cancer Res. 1981, 79, 10-8.

Methods of Immunogenicity Testing of Solid Tumours in Mice: a comparison of results. Br. J. Cancer Suppl. 1980 Apr. 4, 160.

Basic Cancer Chemotheray; Experimental Models. Cancer Clin.Trials 1978, 1, 129-34.

Synchronisation in Tumour Chemotherapy. Met van Putten en Keizer. Eur. J. Cancer 1976, 12, 79-85.
Subpagina''s (1): Google kaarten