Voor Begraafplaatsen in Paramaribo en voor Vrijmetselarij resp. andere genootschappen in Suriname, zie publicaties en deze link.12-5-2019

U vindt u alle digitale almanakken op de DBNL-site. Door hieronder de link naar een boekje aan te klikken komt u verder. Via de zoekfunctie vindt u vervolgens snel iets. Type bijv. de naam van de persoon in die u zoekt.

De Stg. Instituut Bevordering Surinamistiek ontving in 2009 van het Prins Bernhard Cultuurfonds een financiële bijdrage van 17.000 euro ten behoeve van de digitalisering van circa negentig Surinaamse almanakken. Door aanvullende subsidies van het Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds van 8.000 en het VSB-fonds van 12.000 gingen we direct van start. Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren is inmiddels klaar en vooral het PBC-fonds dank ik voor hun begrip voor alle vertragingen. Onze dank gaat ook uit naar het Surinaams Museum te Paramaribo (Laddy van Putten) voor hun medewerking. 

Naamregister van alle de Heeren leden der Regeering in de Vereenigde Provincien met daarin  hoofdstuk Suriname. Zogenoemde Heerenboekjes van 1751, 1764, 1766, 1783, 1785, 1787, 1789 - 1794, 1796 (n=13). Deze zijn niet gedigitaliseerd.


De Oost- en West-Indische Post deel 2 p. 297 en 381; 1784 - 1785 (n=1). De link verwijst naar de KB, niet naar DBNL.


Surinaamsche Almanach op het jaar onzes Heere Jesu Christi Anno 1789, Paramaribo, gedrukt bij W.H. Poppelmann ter Geprivilgeerde Drukkerij der Ed. Directie en 't Land (n=1) en die van 1798 en 1799 en de Surinaamsche Almanach voor het schrikkeljaar 1804 Paramaribo bij Engelbrecht en Comp. (n=4)


Surinaamsche Staatkundige Almanach door Charles Brouwn, Paramaribo gedrukt bij W.P. Wilkens. 17931794, 1795 en 1796 (n=4)


Surinaamsche Staatkundige Almanak voor den jaare 1818 door den uitgever vermeerderd en verbeterd met privilegie. Gedrukt te Paramaribo ter Gepriviligeerde Gouvernements Drukkery (n=1)


Surinaamsche Almanak voor het jaar 1820 en voor het jaar 1821 met losse bijlage Naam- of Heerenboekje, Paramaribo en Amsterdam, bij E. Beijer en C.G. Sulpke (n=2)


Surinaamsche Almanak uitgegeven door het Departement Paramaribo der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam en 's-Gravenhage bij Gebroeders Van Cleef. 182518271828 en 1829 (n=4)


Surinaamsche Almanak uitgegeven door het Departement Paramaribo der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amsterdam bij C.G. Sulpke 1830 - 1843 en C.A. Spin en Zoon. 1845 - 1847 (n=17). Plus uitgegeven door de Erve J. Morpurgo, Paramaribo, 1888 - 1906 (n=19). Plus uitgegeven door B.H. Heyde, Paramaribo, 1907-1911, 1913 en de almanak van 1955 (n=8). Alle boekjes uit de periode 1845 - 1955 staan ook onder deze link. Behalve 1911 want dat exemplaar was te slecht om te digitaliseren.


West-Indië. Bijdragen tot de bevordering van de kennis der Nederlandsch West-Indische Koloniën van 1855 te Haarlem A.C. Kruseman en de Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen, en de Kust van Guinea, uitgegeven op last van Z.Exl. den Minister van Koloniën bij Gebroeders Van Cleef, 's-Gravenhage, 1856 (n=2) en nog één exemplaar buiten DBNL van 1858.


Suriname. Jaarboekje uitgegeven door het Letterlievende Genootschap Oefening Kweekt Kennis te Paramaribo, bij L.J. Verhoeven, 's-Gravenhage 1856 en 1857 (n=2)


Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen en de Kust van Guinea, uitgegeven met toestemming van Zijne Excellentie den Minister van Staat, Minister van Koloniën bij Gebroeders Van Cleef, 's-Gravenhage, 18591860 en 1861 (n=3)


De Vraagbaak. Almanak voor Suriname. Uitgegeven door H.J. van Ommeren, 1913, 1915 - 1918, 1920, 1925,1928 en in 1955 uitgegeven door Radhakishun & Co. Ltd. (n=9)


De Gids Almanak voor Suriname door J.F.G. Hillers en A.W. Marcus, Paramaribo. 1916 - 1917, gedrukt bij A.W. Marcus; 1935 - 1938 gedrukt bij B.H. Heyde (n=6)


Adresboek voor Suriname. Directory for Surinam. Uitgegeven door Jacqs. Morpugo Dzn. Suriname. 1911 (n=1)


Multum in Parvo. De Wijken, de Straten, de Nummers der Woningen en Erven met Aangezicht en Plattegrond van Paramaribo door Charles Douglas. Van 1924 gedrukt bij Erven H. van Ommeren en van 1938 gedrukt bij Eben Haëzer (n=2)


Subpagina''s (1): Paramaribo begraafplaatsen